Aktualności

6 Mar 2018

Jakie są najlepsze licea w Białymstoku? W ostatnim roku nauki w gimnazjum każdy ambitny uczeń zadaje sobie to pytanie. Jak to sprawdzić?

Wyznacznikiem często są wyniki maturalne, ale również osiągnięcia w konkursach i projektach ogólnopolskich. Tym razem, jako jedna z nielicznych szkół z województwa podlaskiego, zostaliśmy wyróżnieni wirtualną odznaką i uhonorowani tytułem "Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła". Otrzymanie wyróżnienia to znak, że szkoła:

• podchodzi do edukacji sposób...

Nasza misja

Poszerzamy horyzonty, rozbudzamy wyobraźnię, przygotowujemy do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów...

Nasza oferta

Pod kierunkiem nauczycieli akademickich, z wykorzystaniem bazy lokalowej Politechniki Białostockiej rozwijamy zainteresowania przedmiotami technicznymi...

Koła naukowe

Rozwijaj swoje pasje we współpracy ze studentami z uczelnianych kół naukowych. Razem z nami twórz kolejne łaziki marsjańskie, bolidy wyścigowe, innowacyjne programy komputerowe...

Rekrutacja

Nabór kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej na rok szkolny 2016/2017 rozpoczyeliśmy 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły...

Nasza misja

· Dbamy o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny każdego ucznia. 

· Przygotowujemy młodzież do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego oraz kontynuowania nauki na studiach wyższych, szczególnie technicznych. 

· Kształcimy w uczniach nowe umiejętności, wyposażamy ich w niezbędne kompetencje. Uczymy samodzielnego życia w nowoczesnym świecie. 

· Rozwijamy pasje i zainteresowania najnowszą techniką i technologią. Inspirujemy i wspieramy podczas realizacji oryginalnych projektów. 

· Współpracujemy z wykładowcami akademickimi, z doświadczonymi nauczycielami, z egzaminatorami maturalnymi. 

· Pracujemy w atmosferze wzajemnej życzliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

· Działamy  jako zespół, wzajemnie się wspierając i dzieląc doświadczeniami. 

Kadra pedagogiczna

Poznaj nasz znakomity zespół profesjonalnych nauczycieli.

mgr Józef Piotr Klim
Dyrektor Szkoły
mgr Tomasz Buczkowicz
Nauczyciel języka polskiego
mgr Grzegorz Nowik
Nauczyciel fizyki
dr Zbigniew Zaczkiewicz
Nauczyciel matematyki
mgr Anna Brańska
Nauczycielka języka angielskiego
Zhao Jin
Nauczycielka języka chińskiego

Współpracujemy z Kołami Naukowymi PB